Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Potrdilo tujemu izvajalcu sevalne dejavnosti

Izvajalec sevalne dejavnosti, ki je tuja pravna oseba in ni pridobil dovoljenja za opravljanje sevalne dejavnosti v Republiki Sloveniji, lahko izvaja to dejavnost na območju Republike Slovenije, tudi če je pridobil dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti v svoji državi pod pogoji in po postopkih, ki so enakovredni pogojem in postopkom za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti iz Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV).

Izvajalcu sevalne dejavnosti potrdi izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka organ, pristojen za jedrsko varnost, za izvajalce sevalne dejavnosti v zdravstvu in veterini pa organ, pristojen za varstvo pred sevanji.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021