Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Preizkus znanja učnega jezika na narodno mešanih območjih

Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja v 15. členu določa, da strokovni delavec obvlada:

  • italijanski jezik kot učni jezik, če je končal osnovno in srednjo šolo z italijanskim učnim jezikom ali si je pridobil predpisano izobrazbo v italijanskem jeziku,
  • madžarski jezik kot učni jezik, če je končal program dvojezične srednje šole ali fakultativnega pouka madžarskega jezika na srednji šoli ter fakultativnega pouka madžarskega jezika na visoki ali univerzitetni ravni in si je pridobil predpisano izobrazbo v slovenskem ali madžarskem jeziku.

Delavec, ki ne izpolnjuje teh pogojev, lahko dokaže, da obvlada učni jezik, če opravi preizkus znanja tega jezika.

Obseg, vsebino in način preizkusa ureja Pravilnik o preizkusu znanja učnega jezika na narodno mešanih območjih.

Preizkus znanja obsega pisni in ustni izpit.

Pisni in ustni izpit za strokovne delavce v vrtcu ali šoli v jeziku narodne skupnosti obsegata izpitne teme, ki jih komisija izbere iz predmetnega izpitnega kataloga za splošno maturo za italijanščino kot materni jezik, izpitna vsebina - jezik, določenega v skladu z Zakonom o maturi.

Pisni in ustni izpit za strokovne delavce v dvojezičnem vrtcu ali šoli obsegata izpitne teme, ki jih komisija izbere iz predmetnega izpitnega kataloga za splošno maturo za madžarščino kot materni jezik oziroma za madžarščino kot drugi jezik v dvojezični slovensko-madžarski gimnaziji na narodno mešanih območjih v Prekmurju, izpitna vsebina - jezik oziroma slovenščino kot materni jezik, izpitna vsebina - jezik, določenega v skladu z Zakonom o maturi.

Opravljanje preizkusa znanja se organizira v času od 1. septembra do 20. junija.

Kandidat pošlje prijavo k preizkusu znanja iz učnega jezika na naslov:

Prijava k preizkusu znanja iz učnega jezika
Služba za kadre v šolstvu
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Masarykova cesta 16
1000 Ljubljana

Kandidat mora biti k opravljanju preizkusa znanja razporejen najkasneje v 30 dneh po vložitvi popolne prijave. V rok za razporeditev ne šteje čas, v katerem se preizkusi ne opravljajo (20. junij-1. september).

Kontaktna oseba:
ga. Kristina Kaučič
tel.: (01) 400 54 62
e-pošta: kadrisolstvo.mizs(at)gov.si