Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Priglasitev organa za ugotavljanje skladnosti proizvodov

Priglašeni organi za ugotavljanje skladnosti gradbenih proizvodov so pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so bili predhodno imenovani s strani ministra Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Postopek imenovanja se začne z vložitvijo zahteve za priglasitev pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Minister imenuje tri ali več člansko komisijo, ki izda mnenje o ustreznosti zahteve.

Vloga in mnenje komisije se posreduje ministru, ki izda odločbo o imenovanju ali zavrne zahtevo za imenovanje.

Priglasite opravi minister, pristojen za gospodarstvo. Organ za ugotavljanje skladnosti se priglasi Komisiji Evropske unije in sicer v NANDO bazo (baza vseh priglašenih organov Evropske unije, za vse vrste proizvodov).

Priglasitev vsebuje:

 • navedbo priglašenega organa, z identifikacijsko številko, ki jo je določila EK
 • sistem ugotavljanja skladnosti (1, 1+, 2+ in 3) in
 • vrsto gradbenih proizvodov, na katere se priglasitev nanaša.

Pogoji in dokazila

 • Organi za ugotavljanje skladnosti gradbenih proizvodov morajo imeti zavarovano splošno in poklicno odškodninsko odgovornost za opravljeno delo.

 • Preiskave in preskušanja gradbenih proizvodov se navadno vršijo v laboratorijih in odsekih, ki so formirani v skladu s skupinami oziroma z značilnostmi proizvodov.

  Pooblaščene osebe za certificiranje morajo izpolnjevati stroge kriterije usposobljenosti in morajo poleg formalne izobrazbe ter večletnih izkušenj s področja preskušanja proizvodov, poznati proizvodne procese in lastnosti proizvodov, za katere izvajajo naloge tretje stranke v postopku ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti.

 • Priglašeni organi, ki sodelujejo pri ugotavljanju skladnosti, ne smejo biti:

  • načrtovalci,
  • proizvajalci,
  • dobavitelji
  • in tudi ne pooblaščeni zastopniki katerekoli od teh oseb.

  Neposredno ali kot pooblaščeni zastopniki ne smejo biti udeleženi v:

  • načrtovanju,
  • izdelavi,
  • trženju ali
  • vzdrževanju gradbenih proizvodov.
 • Organi za ugotavljanje skladnosti gradbenih proizvodov  morajo biti neodvisni od pritiskov in spodbud, zlasti finančnih, komercialnih ali lastniških, ki bi lahko vplivali na rezultate ugotavljanja skladnosti proizvoda, ki ga ocenjujejo.

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

 • Organi za ugotavljanje skladnosti gradbenih proizvodov morajo v postopkih zagotoviti nepristranskost do organizacije ali proizvoda, ki ga ocenjuje.

  Plačila direktorja in osebja organa ne sme biti odvisno od števila opravljenih nalog ali rezultatov teh nalog.

  Skrbnik zakonodaje

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

  Kotnikova 5
  1000 Ljubljana

Zadnja sprememba:
9. 6. 2022