SPOT

Portal SPOT je posodobljen in prenovljen.
Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajalec rekreacijskega ribolova lahko pridobi dnevno ali tedensko ribolovno dovolilnico, ki jo mora imeti ob izvajanju.

Dnevne ali tedenske dovolilnice se lahko kupi na prodajnih mestih oziroma na spletu, ki jih je potrebno kupiti vsaj eno uro pred ribolovom. V nasprotnem primeru ni veljavna.

Ribolovna dovolilnica meri 7*10 cm. Tedenska ribolovna dovolilnica je natisnjena na zelenem papirju, dnevna pa na rumenem in vsebuje:

1. na prednji strani:

  • napis Republika Slovenija;
  • grb Republike Slovenije;
  • navedbo za katero vrsto dovoljenja;
  • čas veljavnosti;
  • zaporedno številko izdaje in
  • ceno.

2. na zadnji strani:

  • navedbe določene za ribolovne dovolilnice (naslov imetnika dovolilnice, število osebnega dokumenta, kraj in datum idaje dovolilnice, navedba o vračilu, tabela o ribolovu, žig in podpis nosilka javnega pooblastila in pooblaščenega prodajalca

Ribolovna dovolilnica ni prenosljiva na drugo osebo.

Pristojbina za dnevno ribolovno dovolilnoc znaša 4 EUR, za tedensko pa 20 EUR.

Za prostočasni ribolov z obale, ribolovna dovolilnica, ni potrebna.

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020