Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Soglasje za vnos iz držav članice Evropske unije, uvoz, izvoz ter tranzit radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva

Za vnos iz držav članic Evropske unije, iznos v države članice Evropske unije, uvoz, izvoz in tranzit radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva je treba pridobiti dovoljenje ali soglasje organa, pristojnega za jedrsko varnost.

V postopku izdaje dovoljenja ali soglasja iz prejšnjega odstavka organ, pristojen za jedrsko varnost, presoja ukrepe sevalne in jedrske varnosti v celotnem poteku odpošiljanja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva od kraja izvora do kraja prejema pošiljke.

Soglasje za vnos iz držav članic Evropske unije in tranzit preko območja Republike Slovenije za pošiljke znotraj Evropske unije, izda organ, pristojen za jedrsko varnost, pod pogoji, ki ne smejo biti strožji od tistih, ki so določeni za podobne pošiljke znotraj Republike Slovenije.

Podrobne pogoje glede izdaje dovoljenj in soglasij za vnos iz držav članic Evropske unije, iznos v države članice Evropske unije, uvoz, izvoz in tranzit radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva predpisuje Pravilnik o čezmejnem pošiljanju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva.

Seznam dejavnosti

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020