Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strokovni izpit za patentnega zastopnika

S strokovnim izpitom se preverja, ali ima kandidat vsa potrebna znanja za samostojno zastopanje strank v postopkih pridobitve pravic industrijske lastnine pred Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: Urad).

S strokovnim izpitom za patentnega zastopnika se preverja znanje kandidata s celotnega področja prava industrijske lastnine.

Kandidat se prijavi k izpitu s pisno vlogo, ki mora vsebovati podatke o kandidatu (priimek, ime, naslov, telefon) in dokazilo o njegovi izobrazbi.

Strokovni izpit se opravlja pri Uradu pred tričlansko komisijo, ki izvaja pisni in ustni del izpita in odloča o tem, ali je kandidat uspešno opravil strokovni izpit.

Kandidat, ki je opravil strokovni izpit, prejme potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.

Če kandidat dobi oceno neuspešno iz enega tematskega področja ustnega dela izpita, lahko opravlja popravni izpit.

Popravni izpit je sestavljen le iz ustnega dela in zajema samo tisto tematsko področje, ki ga kandidat ni uspešno opravil. Popravni izpit stane 54,37 eura.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021