Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strokovni izpit za zastopnika za modele in znamke

S strokovnim izpitom se preverja, ali ima kandidat vsa potrebna znanja za samostojno zastopanje strank v postopkih pridobitve pravic industrijske lastnine pred Uradom.

S strokovnim izpitom za zastopnika za modele in znamke se preverja znanje kandidata s področja prava industrijske lastnine s poudarkom na pravu modelov, znamk in geografskih označb.

Kandidat se prijavi k izpitu s pisno vlogo, ki mora vsebovati podatke o kandidatu (priimek, ime, naslov, telefon) ter dokazilo o izobrazbi kandidata.

Strokovni izpit se opravlja pri Uradu pred tričlansko komisijo, ki izvaja pisni in ustni del izpita in odloča o tem, ali je kandidat uspešno opravil strokovni izpit.

Kandidat, ki je opravil strokovni izpit, prejme potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.

V kolikor kandidat dobi oceno "neuspešno" iz enega tematskega področja ustnega dela izpita, lahko opravlja popravni izpit. Popravni izpit je sestavljen le iz ustnega dela in zajema le tisto tematsko področje, ki ga kandidat ni uspešno opravil. Popravni izpit stane 54,37 evra.

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020