Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Z vpisom v imenik Vodij del pri GZS vlagatelj pridobi poklicni naziv vodja del.

V imenik se vpisujejo posamezniki,

 • ki imajo opravljen delovodski izpit in s tem izpolnjujejo pogoje za delovodjo na področju gradnje

Podatki za plačilo vpisnine:

 • višini 275,00 EUR
 • na transakcijski račun SI56 0292 4001 7841 495
 • odprt pri NLB d.d.
 • sklic 00 2140-629

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Vodja del pri GZS - gradbeni delovodja (Vgzs)

 • Naloge vodje del lahko izvajajo posamezniki z opravljenim delovodskim izpitom (V.) z nazivom gradbeni delovodja/gradbena delovodkinja .

  Delovodja je tako strokovno usposobljen za samostojno pripravo in organizacijo lastnega dela in dela delovne skupine s poudarkom na upravljanju, vodenju, usmerjanju, izvajanju in kontroli delovnih procesov, vodenju delovne skupine in upravljanju s človeškimi viri.

  Delovodski izpit lahko opravlja posameznik, ki:

  • ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo in vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem želi opravljati delovodski izpit,
  • ima srednjo strokovno izobrazbo in vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem želi opravljati delovodski izpit,
  • ima višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želi opravljati delovodski izpit.

  Dokazila

  • potrdilo o opravljenem delovodskem izpitu

  Pravne podlage

 • Zavarovanje odgovornosti za škodo mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

  Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo povzročeno v Republiki Sloveniji.

  Dokazila

  • Sklenjena zavarovalna polica v Republiki Sloveniji ali v državi pogodbenici pod pogojem, da to zavarovanje krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.

  Pravne podlage

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020