Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strokovni delavec v športu vloži predlog za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri ministrstvu, pristojnemu za šport. Predlogu za vpis v razvid mora priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Vloge morajo biti posredovane na elektronski naslov gp.mizs@gov.si ali na naslov:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Masarykova 16
1000 Ljubljana

Strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu s starim zakonom o športu, bo lahko še naprej opravljal strokovno delo v športu, če bo do 24. 6. 2020 opravil 1. ali 2. stopnjo usposobljenosti po novih javno veljavnih programih usposabljanj. 

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Strokovni delavec v športu

 • Strokovno usposobljen delavec je tisti, ki

  • je star najmanj 18 let,
  • ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo in
  • strokovno usposobljenost prve ali druge stopnje za športno treniranje, športno rekreacijo, šport invalidov ali šport starejših po javno veljavnih programih usposabljanja v skladu z Zakonom o športu, ki so vpisani v razvid programov usposabljanj pri ministrstvu, pristojnem za šport.

  Strokovno usposobljen delavec, ki ima strokovno usposobljenost prve stopnje, lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami, ki jih določajo programi usposabljanj, sprejeti po Zakonu o športu, izvaja in spremlja proces športne vadbe.

  Vrhunski športnik, ki ima strokovno usposobljenost prve stopnje v športni panogi, v kateri si je pridobil naziv vrhunskega športnika, lahko v programih kakovostni in vrhunski šport tudi načrtuje in organizira proces športne vadbe.

  Strokovno usposobljen delavec, ki ima strokovno usposobljenost druge stopnje, lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami, ki jih določajo programi usposabljanj, sprejeti po Zakonu o športu, načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe.

  Dokazila

  Diploma o ustrezni strokovni usposobljenosti, izdana v skladu Zakonom o športu

  Pravne podlage

 • Strokovno izobražen delavec je tisti, ki ima zaključen javnoveljavni višješolski študijski program ali javno veljavni študijski program prve ali druge stopnje oziroma njegovo smer oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi prve ali druge stopnje, ki daje kompetence na področju športa v skladu z merili, ki jih določi minister.

  Strokovno izobražen delavec, ki ima zaključen predhodno navedeni javnoveljavni višješolski študijski program, lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami načrtuje, organizira, izvaja in spremlja proces športne vadbe.

  Strokovno izobražen delavec, ki ima zaključen predhodno navedeni javnoveljavni študijski program prve ali druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi prve ali druge stopnje, lahko v skladu s pridobljenimi kompetencami načrtuje, organizira, izvaja, spremlja in vrednoti proces športne vadbe.

  Dokazila

  Diploma

  Pravne podlage

Seznam poklicev

Register dovoljenj

Register ni javen

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020