Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis vzrejališča čebeljih matic v register

Na podlagi odločbe o odobritvi se odobreno vzrejališče čebeljih matic vpiše v evidenco.

Pri vpisu vzrejališča čebeljih matic v register se navedejo zlasti naslednji podatki:

 • ime in priimek nosilca vzrejališča čebeljih matic;
 • naslov vzrejališča čebeljih matic;
 • registrska oznaka čebelnjakov vključenih v vzrejo matic;
 • tip matic, za katerega je vzrejališče odobreno;
 • obdobje odobritve vzrejališča;
 • številka in datum odločbe o odobritvi vzrejališča čebeljih matic.

Vzrejevalec vloži vlogo za odobritev vzrejališča čebeljih matic na pristojni organ. Vloga mora vsebovati:

 • naslov vzrejališča čebeljih matic;
 • ime in priimek vzrejevalca;
 • navedbo registrske oznake čebelnjakov namenjenih vzreji matic;
 • pisno izjavo organizacije v živinoreji, da so na vzrejališču čebeljih matic izključno matice avtohtone kranjske čebele;
 • skico tlorisa objekta ali več objektov, kjer se bodo vzrejale in prašile čebelje matice;
 • predvideno število vzrejenih matic z navedbo tipa: rodovniške ali gospodarske matice;
 • opis načina zagotavljanja veterinarskih ukrepov in preventivnega zdravstvenega varstva čebel v vzrejališču čebeljih matic;
 • kopijo veljavne pogodbe, ki ureja dobavo predpisanih obrazcev in poročanje o vzrejenih maticah, sklenjene z organizacijo v živinoreji najmanj za obdobje odobritve vzrejališča čebeljih matic;
 • dokazilo o usposobljenosti
 • strokovno mnenje priznane rejske organizacije v živinoreji o ustreznosti vzrejališča čebeljih matic.

Pri administrativnem in vsebinskem pregledu pristojni organ izda

odločbo o odobritvi vzrejališča čebeljih matic za obdobje pet let.

Pred

odobritvijo mora vzrejačišče zagotoviti ustrezno število čebelnjakov in

stojišč, ustrezne objekte in opremo, ustrezne čebelje družine,

namestitev avtohtonih kranjskih čebel in naloge vzrejališče mora

opravljati čebelar vzrejevalec matic.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Vzrejališča čebeljih matic