Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Arhivski tehnik

Arhivski tehnik opravlja strokovna dela v arhivih; med drugim sodeluje pri prevzemih arhivskega gradiva, ureja in popisuje arhivsko gradivo, izdeluje enostavnejše popise ter druga pomožna dela pri strokovni obdelavi arhivskega gradiva, pripravlja gradiva za uporabo in delo s strankami v čitalnici, tehnično opremlja gradiva in skrbi za materialno varstvo arhivskega gradiva, izdeluje reprodukcije arhivskega gradiva in opravlja pomožna arhivska dela.

Arhivski tehnik mora imeti opravljen strokovni izpit, pred tem pa imeti ustrezno srednjo strokovno ali splošno izobrazbo ustrezne smeri in opravljeno šetsmesečno usposabljanje oziroma pripravništvo.

Pogoji

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.