Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Delavec v organizacijski enoti varstva pred sevanji v sevalnem oziroma jedrskem objektu

Delavci, ki delajo v organizacijskih enotah varstva pred sevanji, morajo imeti ustrezno izobrazbo, znanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji, ki ga pridobijo s predpisanim usposabljanjem, in opravljen strokovni izpit iz varstva pred ionizirajočimi sevanji.

Pogoji

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021