Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Državni notranji revizor

Naziv državni notranji revizor (DNR) morajo imeti zaposleni na delovnih mestih notranjih revizorjev v notranjerevizijskih službah oziroma pogodbeni sodelavci pri zunanjih izvajalcih notranjega revidiranja neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna oziroma proračunov lokalnih skupnosti.

Med naloge notranjega revizorja sodi predvsem spremljanje in ocenjevanje vzpostavljenih notranjih kontrol, obvladovanja in upravljanja tveganj ter pomoč pri izboljševanju poslovanja proračunskih uporabnikov.

Naziv DNR lahko pridobi posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je uspešno opravil program izobraževanja za pridobitev naziva državni notranji revizor.

Naziv DNR lahko pridobi tudi posameznik, ki je pridobil naziv državni revizor po Zakonu o računskem sodišču in je opravil dodatni izpit za pridobitev naziva DNR ter uspešno zagovarjal zaključno nalogo.

Pogoji

 • Posameznik lahko opravlja naloge državnega notranjega revizorja (DNR), ko pridobi Potrdilo o pridobitvi naziva državni notranji revizor.

  Vloga za izdajo potrdila se vloži na Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna (UNP).

  UNP na podlagi vložene vloge preveri pogoje. Minister, pristojen za finance izda potrdilo za pridobitev naziva državni notranji revizor (DNR).

  Potrdilo ima značaj javne listine. Naziv se uporablja tako, da se pristavi za imenom in priimkom imetnika potrdila.

  UNP vodi imenik Državnih notranjih revizorjev, ki je objavljen na spletni strani.

  Potrdilo za DNR lahko pridobi posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je uspešno opravil program izobraževanja.

  Potrdilo za DNR lahko pridobi tudi posameznik, ki je že pridobil naziv državni revizor po Zakonu o računskem sodišču in je opravil dodatni izpit za pridobitev naziva DNR ter uspešno zagovarjal zaključno nalogo.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.


Priznavanja naziva državni notranji revizor (DNR) posamezniku, ki je v drugi državi članici opravljal enak ali primerljiv poklic, veljavna zakonodaja Republike Slovenije ne ureja.