Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Konservatorsko-restavratorski sodelavec

Naloga konservatorsko-restavratorskega sodelavca je sodelovanje pri fizičnem ohranjanju kulturne dediščine za sedanje in bodoče generacije. Konservatorsko-restavratorski sodelavec prispeva k razumevanju kulturne dediščine v smislu njenega estetskega in zgodovinskega pomena in njene fizične celovitosti. Konservatorsko-restavratorski sodelavec sodeluje pri izvajanju diagnostičnih preiskav, konservatorski in restavratorski obdelavi predmetov kulturne dediščine in pri pripravi dokumentacije vseh opravljenih postopkov na njih.

Pogoji

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred pričetkom opravljanja ni potrebna prijava ali pridobitev dovoljenja.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021