Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji

Pooblaščeni izvedenci varstva pred sevanji izvajajo sledeče naloge:

 • svetujejo izvajalcu sevalne dejavnosti o zadevah, ki so pomembne z vidika varstva pred sevanji in v sodelovanju z njim izdelajo oceno varstva pred sevanji ali poročilo o pregledu ocene (fizične in pravne osebe).
 • z meritvami preverjajo delovne pogoje in sevalne razmere na nadzorovanih in opazovanih območjih ter izvajajo preglede virov sevanj in osebne varovalne opreme (samo pravne osebe).
 • izvajajo usposabljanja iz varstva pred sevanji (samo pravne osebe).

Izvedenec varstva pred sevanji mora pridobiti pooblastilo pristojnega organa za posamezno področje varstva pred sevanji ali več področij varstva pred sevanji skupaj in za čas največ petih let.

Posamezna področja varstva pred sevanji so:

 • dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer se uporabljajo naprave, ki oddajajo ionizirajoče sevanje (v nadaljnjem besedilu: sevanje) kot posledico pospeševanja delcev (rentgenske naprave, pospeševalniki delcev);
 • dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer se uporabljajo odprti ali zaprti viri sevanj;
 • posamezne dejavnosti izven zdravstva in veterine, opredeljene v pooblastilu.

  Pogoji

  • Fizična oseba lahko pridobi pooblastilo izvedenca varstva pred sevanji na posameznih področjih varstva pred sevanji za:

   • dajanje strokovnih mnenj o izdelavi ocene varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji, delovnih pogojih izpostavljenih delavcev, obsegu izvajanja ukrepov varstva pred sevanji na opazovanih in nadzorovanih območjih, preverjanju učinkovitosti teh ukrepov, rednem umerjanju merilne opreme in preverjanju uporabnosti zaščitne opreme;
   • podajanje vsebin, opredeljenih v predpisu, ki določa usposabljanje izpostavljenih delavcev, praktikantov, študentov, odgovornih oseb za varstvo pred sevanji in delavcev v organizacijskih enotah varstva pred sevanji.

   Področja varstva pred sevanji so:

   • dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer se uporabljajo naprave, ki oddajajo ionizirajoče sevanje (v nadaljnjem besedilu: sevanje) kot posledico pospeševanja delcev (rentgenske naprave, pospeševalniki delcev);
   • dejavnosti v zdravstvu in veterini, kjer se uporabljajo odprti ali zaprti viri sevanj;
   • posamezne dejavnosti izven zdravstva in veterine, opredeljene v pooblastilu.

   Za pridobitev pooblastila mora fizična oseba podati vlogo na ministrstvo, pristojno za zdravje.

   Vloga mora vsebovati:

   • navedbo področja varstva pred sevanji;
   • navedbo obsega pooblastila;
   • dokazila o izobrazbi;
   • dokazila o delovnih izkušnjah;
   • strokovne reference na področju varstva pred sevanji.

   Podrobneje

  Priznavanje kvalifikacij

  Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

  Čezmejno/občasno opravljanje poklica

  Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.
  Zadnja sprememba:
  8. 9. 2021