Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetja

Pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetja izvaja posebne metode vrednotenja podjetij, preko katerih naročniku zagotovi informacijo, kolikšna je resnična vrednost podjetja.

Pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetja je fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja.

Pogoji

  • Za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja je potrebno pridobiti dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo. Posameznik mora za prejem dovoljenja izpolnjevati zahtevane pogoje in opraviti strokovni preizkus znanj.

    Na podlagi izdanega dovoljenja Inštitut vpiše ocenjevalca vrednosti v Register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti podjetij.

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020