Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Preizkušeni državni notranji revizor (PDNR)

Naziv preizkušeni državni notranji revizor imajo lahko zaposleni na delovnih mestih notranjih revizorjev v notranjerevizijskih službah oziroma pogodbeni sodelavci pri zunanjih izvajalcih notranjega revidiranja neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna oziroma proračunih lokalnih skupnostih.

Med naloge notranjega revizorja sodi predvsem spremljanje in ocenjevanje vzpostavljenih notranjih kontrol, obvladovanja in upravljanja tveganj ter pomoč pri izboljševanju poslovanja proračunskih uporabnikov.

Naziv preizkušeni državni notranji revizor lahko pridobi posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je uspešno opravil program izobraževanja za pridobitev naziva preizkušeni državni notranji revizor.

Naziv za PDNR lahko pridobi posameznik, ki je pridobil naziv preizkušeni državni revizor po Zakonu o računskem sodišču in opravi dodatni izpit za pridobitev naziva PDNR.

Pogoji

 • Posameznik lahko opravlja naloge preizkušenega državnega notranjega revizorja, ko pridobi Potrdilo o pridobitvi naziva preizkušeni državni notranji revizor (PDNR).

  Vloga za izdajo potrdila se vloži na Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna (UNP).

  UNP na podlagi vložene vloge preveri pogoje. Minister pristojen za finance izda potrdilo za pridobitev naziva preizkušeni državni notranji revizor (PDNR).

  Potrdilo ima značaj javne listine. Naziv se uporablja tako, da se pristavi za imenom in priimkom imetnika potrdila.

  UNP vodi imenik Preizkušenih državnih notranjih revizorjev, ki je objavljen na njihovi spletni strani.

  Potrdilo za Preizkušenega državnega notranjega revizorja (PDNR) lahko pridobi posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je uspešno opravil program izobraževanja.

  Naziv za PDNR lahko pridobi tudi posameznik, ki je pridobil naziv preizkušeni državni revizor po Zakonu o računskem sodišču in opravi dodatni izpit za pridobitev naziva PDNR.

  Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021