Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Preizkušeni notranji revizor Slovenskega inštituta za revizijo

Preizkušeni notranji revizor izvaja pregledovanje procesov, delovanja in doseganja ciljev organizacije. Vodstvu na vseh organizacijskih ravneh strokovno svetuje pri iskanju nenehnih izboljšav. 

Preizkušeni notranji revizor lahko nastopa tudi kot vodja revizijske skupine zunanjega izvajalca, ki opravlja dejavnost notranjega revidiranje pri proračunskih uporabnikih.

Naziv Preizkušeni notranji revizor pridobi oseba, ki izpolnjuje za to predpisane pogoje in pridobi potrdilo o strokovnem nazivu, ki ga izda Slovenski inštitut za revizijo. 

Pogoji

  • Posameznik lahko opravlja delo preizkušenega notranjega revizorja, ko pridobi Potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva preizkušeni notranji revizor.

    Za pridobitev potrdila mora posameznik izpolnjevati predpisane pogoje in uspešno zaključiti predpisano izobraževanje.

    Slovenski inštitut za revizijo izda kandidatu certifikat in mu kot imetniku certifikata podeli strokovni naziv preizkušeni notranji revizor.

    Na podlagi pridobljenega potrdila Inštitut osebo vpiše register preizkušenih notranjih revizorjev.

    Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020