Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Strojnik vlečnice je pri svojem delu usposobljen za mehanski in elektrotehniški del vlečnic ter za obratovanje, vzdrževanje in reševanje.

K preizkusu strokovne usposobljenosti za strojnika lahko pristopi kandidat, ki izpolnjuje izobrazbeni in starostni pogoj. Seminar obsega 68 ur, cena usposabljanja je 620,00 eurov (oproščen DDV). Stroški preizkusa strokovne usposobljenosti znašajo 160,00 eurov (oproščen DDV). Skupni stroški za plačilo usposabljanja in izpita so 780,00 eurov. Udeleženci pisno gradivo prejmejo na usposabljanju.

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred pričetkom opravljanja ni potrebna prijava ali pridobitev dovoljenja.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021