SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Tehnik za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo (tehnik DDD)

Tehnik DDD praviloma izvaja osnovna dela, povezana z dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo. Imeti mora ustrezno izobrazbo.

Pogoji

 • Osnovna dela praviloma izvajajo zdravstveni, sanitarni, veterinarski ali agronomski tehniki s potrebnimi znanji iz DDD.

  DDD tehnik se mora izobraževati v skladu s programom. Organizator izobraževanja je Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije

  v sodelovanju z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo. Po končanem

  izobraževanju se opravi preverjanje zdravja in izda potrdilo.

  Izobraževanja je obvezno obnavljati na vsakih pet let.

  DDD tehnik mora pridobiti tudi znanja iz varstva pri delu s posebnim poudarkom na nevarnih kemikalijah.

  Dokazila

  Šolsko spričevalo

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred pričetkom opravljanja ni potrebna prijava ali pridobitev dovoljenja.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021