SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Tolmač slovenskega znakovnega jezika

Tolmač gluhim osebam tolmači slovenski govorni jezik v znakovni jezik, slišečim osebam pa tolmači znakovni jezik v slovenski govorni jezik. Tolmač je polnoletna oseba, ki ji je bil izdan certifikat v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije in je vpisana v register tolmačev za znakovni jezik. Tolmač je pri svojem delu dolžan upoštevati kodeks poklicne etike za tolmače.

Tolmač svojo dejavnost opravlja v naslednjih primerih:

  • če je gluha oseba stranka v postopkih pred državnimi organi, organi lokalne samouprave, pri izvajalcih javnih pooblastil oziroma izvajalci javne službe (npr. upravne enote, občine, centri za socialno delo, zavodi za zaposlovanje, zdravstveni domovi, zavodi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje…);
  • če ima gluha oseba status dijaka ali študenta, razen če se ji na podlagi individualiziranega načrta omogoči sporazumevanje na drugačen način, ki je za gluho osebo sprejemljiv;
  • v vseh drugih življenjskih situacijah, ko gluha oseba sama oceni, da pri sporazumevanju potrebuje tolmača (samoplačniški pregledi, roditeljski sestanki, govorilne ure, bančne storitve, verski obredi, tolmačenje pri inštrukcijah, tečaji cestno prometnih predpisov itd).

Zavod združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik (v nadaljevanju: združenje) vodi listo tolmačev znakovnega jezika, ki jo posreduje tudi vsem centrom za socialno delo. Z liste tolmačev so razvidni ime in priimek tolmača, njegov kontaktni naslov in čas dosegljivosti. Tolmača se lahko kontaktira osebno ali prek združenja.

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
23. 9. 2021