Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vodja del pri GZS - gradbeni delovodja (Vgzs)

Vodja del pri GZS je posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je vpisan v imenik Vodij del pri GZS. 

V imenik  se vpisujejo posamezniki, ki:

 • izpolnjujejo pogoje za gradbenega delovodjo

Vodja del izvajalcu del pri gradnji odgovarja za skladnost izvedenih del s projektno dokumentacijo, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, ter predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

Vodja del pri GZS opravlja:

 • vodenje posameznih del na ZAHTEVNIH in MANJ ZAHTEVNIH objektih
 • vodenje gradnje NEZAHTEVNIH objektov.

Pogoji

 • Z vpisom v imenik Vodij del pri GZS vlagatelj pridobi poklicni naziv vodja del.

  V imenik se vpisujejo posamezniki,

  • ki imajo opravljen delovodski izpit in s tem izpolnjujejo pogoje za delovodjo na področju gradnje

  Podatki za plačilo vpisnine:

  • višini 275,00 EUR
  • na transakcijski račun SI56 0292 4001 7841 495
  • odprt pri NLB d.d.
  • sklic 00 2140-629

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred pričetkom opravljanja ni potrebna prijava ali pridobitev dovoljenja.

Pravne podlage

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021