SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vodja del pri GZS - gradbeni delovodja (Vgzs)

Vodja del pri GZS je posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je vpisan v imenik Vodij del pri GZS. 

V imenik  se vpisujejo posamezniki, ki:

  • izpolnjujejo pogoje za gradbenega delovodjo

Vodja del izvajalcu del pri gradnji odgovarja za skladnost izvedenih del s projektno dokumentacijo, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, ter predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

Vodja del pri GZS opravlja:

  • vodenje del na ZAHTEVNIH in MANJ ZAHTEVNIH objektih
  • vodenje gradnje NEZAHTEVNIH objektov.

Pogoji

  • Z vpisom v imenik Vodij del pri GZS vlagatelj pridobi poklicni naziv vodja del.

    V imenik se vpisujejo posamezniki, ki imajo opravljen delovodski izpit in s tem izpolnjujejo pogoje za delovodjo na področju gradnje.

    Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred pričetkom opravljanja ni potrebna prijava ali pridobitev dovoljenja.

Pravne podlage

Zadnja sprememba:
30. 6. 2022