SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vodja del pri OZS je posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je vpisan v imenik Vodij del pri OZS. 

V imenik  se vpisujejo posamezniki, ki:

 • izpolnjujejo pogoje za mojstra s področja gradbenih dejavnosti, ali
 • nosilci obrtnih dejavnosti s področja gradbeništva, ki imajo obrtno dovoljenje.

Vodja del izvajalcu del pri gradnji odgovarja za skladnost izvedenih del s projektno dokumentacijo, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, ter predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

Vodja del pri OZS opravlja:

 • vodenje posameznih del na ZAHTEVNIH in MANJ ZAHTEVNIH objektih
 • Vodenje gradnje NEZAHTEVNIH objektov.

Pogoji

 • Z vpisom v imenik Vodij del pri OZS vlagatelj pridobi poklicni naziv vodja del.

  V imenik se vpisujejo posamezniki,

  • ki imajo opravljen mojstrski izpit in s tem izpolnjujejo pogoje za mojstra s področja gradbenih dejavnosti ali
  • ki so nosilci obrtnega dovoljenja s področja gradbenih dejavnosti.

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred pričetkom opravljanja ni potrebna prijava ali pridobitev dovoljenja.

Pravne podlage

Zadnja sprememba:
30. 6. 2022