Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vodja organizacijske enote varstva pred sevanji v sevalnem oziroma jedrskem objektu

Delavci, ki opravljajo dela in naloge vodje organizacijske enote varstva pred ionizirajočimi sevanji v jedrskih in sevalnih objektih morajo imeti ustrezno izobrazbo, opravljen strokovni izpit in ustrezne delovne izkušnje.

Pogoji

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021