Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Obrtni način opravljanja dejavnosti

Obrtne dejavnosti so tiste, ki se opravljajo na obrtni način. Zaradi varovanja življenja, zdravja in premoženja ljudi ali zaradi zagotavljanja varstva okolja je za nekatere obrtne dejavnosti potrebna ustrezna poklicna usposobljenost, ki se preverja v postopku izdaje Obrtnega dovoljenja.

Za dejavnosti, ki se opravljajo na obrtni način, je značilno:

  • da gre za proizvodne ali storitvene dejavnosti na podlagi individualnih naročil, da se opravlja proizvodnja le v majhnih serijah ter da serijska proizvodnja ne obsega pretežnega dela dejavnosti,
  • da se uporabljajo stroji, orodja in tehnične naprave, ki so primerni za opravljanje obrtnih dejavnosti  in da navedeni pripomočki nimajo značilnosti tekočih trakov ali avtomatiziranega delovnega procesa,
  • da je osebni angažma v proizvodnji, izvajanju storitev ali pri vodenju podjetja prevladujoč,
  • da se obrtne dejavnosti opravljajo trajno.

Dejavnost se ne šteje za obrtno, če:

  • jo opravlja gospodarski subjekt, ki ima organizirane posamezne poslovne funkcije kot zaokrožene faze poslovnega procesa (npr. finančna, nabavna, prodajna in proizvodna funkcija);
  • se opravlja v majhnem obsegu, kot dopolnitev ostalim dejavnostim gospodarskega subjekta;
  • če jo opravlja gospodarski subjekt, ki se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, razvršča med velike in srednje družbe.

Listo dejavnosti, ki se običajno opravljajo na obrtni način je objavljena na straneh OZS. V primeru, da boste dejavnosti s te liste opravljali na obrtni način se ob registraciji te dejavnosti poslovni subjekti po uradni dolžnosti vpišejo tudi v Obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Seznam obrtnih dejavnosti, za opravljanje katerih je, zaradi varovanja življenja, zdravja in premoženja ljudi ali zaradi zagotavljanja varstva okolja, potrebna ustrezna poklicna usposobljenost in posledično pridobitev obrtnega dovoljenja je določen v Uredbi o obrtnih dejavnostih.

Inštitucija pristojna za izdajo Obrtnih dovoljenj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, oddelek javnih pooblastil: https://www.ozs.si/javna-pooblastila/dovoljenja/obrtna-dovoljenja