Odgovornost do intelektualne lastnine

Intelektualna lastnina se nanaša na vrsto lastnine, ki izvira iz človekovega intelekta oz. razuma.

Po definiciji Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino zajema intelektualna lastnina tri kategorije pravic:

  • industrijsko lastnino,
  • avtorske in sorodne pravice,
  • ostale pravice.

Varstvo avtorskih pravic ureja Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP), temeljne značilnosti in načela pravic industrijske lastnine pa so urejene z Zakonom o industrijski lastnini (ZIL-1).

Za varstvo intelektualne lastnine skrbi Urad za zaščito intelektualne lastnine.

Zadnja sprememba:
23. 9. 2020