Prevzem in tiskanje M obrazcev

Na spletni strani: spot.gov.si kliknete gumb "Prijava" ali "Prijava SI-PASS". 
Po uspešni prijavi se vam odpre se vam Vstopna stran za državljane portala e-VEM. Vpišete matično oziroma davčno številko podjetja (odvisno od tega ali gre za gospodarsko družbo ali samostojnega podjetnika).
Kliknete na povezavo do vloge, ki jo želite natisniti.
Odpre se novo okno Centralna elektronska hramba, kjer so shranjene priponke in dokumenti, ki se vežejo na vlogo. Kliknete na gumb »Podrobneje« pri Potrdilo o prijavi osebe v osebno socialno zavarovanje.
Odpre se novo okno. Tukaj kliknete na gumb »Prikaži« pri Vizualizaciji 1.
Odpre se čarovnik za odpiranje *.PDF dokumenta. Potrdilo lahko odprete ali shranite na računalnik.

Zadnja sprememba:
28. 11. 2020