Skip to main content Republic of Slovenia SPOT
State portal for business entities

Informative Notice

Certain content is still being edited. Thank you for your understanding.

Potrdilo o usposobljenosti za reševanje iz vode

Osebi, ki uspešno opravi preizkus usposobljenosti po programu D in izpolni druge predpisane zahteve, Uprava RS za zaščito in reševanje izda potrdilo o usposobljenosti za reševanje iz vode.

Renewal term

Renewal term: 5 let