SPOT

Certain content is still being edited. Thank you for your understanding.

Potrdilo o usposobljenosti za reševanje iz vode

Osebi, ki uspešno opravi preizkus usposobljenosti po programu D in izpolni druge predpisane zahteve, Uprava RS za zaščito in reševanje izda potrdilo o usposobljenosti za reševanje iz vode.

Renewal term

Renewal term: 5 let

Last modified:
5. 8. 2020