Certain content is still being edited. Thank you for your understanding.

Tujim reševalcem iz vode, ki so pridobili kvalifikacije v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije in želijo stalno opravljati poklic v Republiki Sloveniji, se prizna poklicna kvalifikacija v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij.

Poleg dokazil, ki jih za priznavanje poklicne kvalifikacije določajo predpisi o priznavanju poklicnih kvalifikacij, morajo osebe predložiti še potrdilo o ustreznem zdravniškem pregledu in usposobljenosti za nudenje prve pomoči.

Last modified:
5. 8. 2020