Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Brezpilotni zrakoplovi - droni

V primeru, da za fotografiranje ali snemanje uporabljate brezpilotne zrakoplove drone, morate upoštevati določena pravila.

Lastnik oziroma uporabnik brezpilotnega letalnika mora v določenih primerih (odvisno od tipa brezpilotnega zrakoplova) urediti tudi ustrezno registracijo in usposabljanje v skladu s predpisi EU pri Javni agenciji za civilno letalstvo RS.

Pri pristojnem nacionalnem uradu morate uporabniki drona preveriti, kje smete leteti. Na spletnih straneh Javne agencije za civilno letalstvo RS je dostopen interaktivni zemljevid geografskih območij, v katerih je letenje z brezpilotnimi zrakoplovi prepovedano ali omejeno. Izogibati se je na primer treba letališčem (na območju petih kilometrov od letališča je prepovedana uporaba dronov) ...

Več: https://www.caa.si/geografske-omejitve-za-uas.html

Geografska območja

Pri pristojnem nacionalnem organu morate uporabniki drona preveriti, kje smete leteti. Na spletnih straneh Javne agencije za civilno letalstvo RS je dostopen interaktivni zemljevid geografskih območij, v katerih je letenje z brezpilotnimi zrakoplovi prepovedano ali omejeno. Izogibati se je na primer treba letališčem (na območju petih kilometrov od letališča je prepovedana uporaba dronov).

Več: https://www.caa.si/geografske-omejitve-za-uas.html

Dron je treba vedno imeti v vidnem polju (razen kadar zrakoplov leti v načinu spremljanja pilota ali kadar pilotu pomaga opazovalec brezpilotnega zrakoplova (določeno v delu A priloge Uredbe 2019/947/EU v skladu s točko d) prvega odstavka 4. člena Uredbe 2019/947/EU); z njim pa se ne sme leteti višje kot 120 metrov nad tlemi.

Brezpilotni zrakoplovi se glede na (EU) 2019/947 delijo v tri kategorije:

1. ODPRTA kategorija se deli na podkategorije A1, A2 in A3. V posameznih podkategorijah se lahko leti z zrakoplovi z določeno oznako C razreda (C0, C1, C2, C3 ali C4), zrakoplovi brez C oznak (znotraj prehodnega obdobja in samogradnje). Za vsako od podkategorij so prepisane zahteve za pilota na daljavo in brezpilotni zrakoplov, višine letenja, oddaljenosti od ljudi in objektov itd. Ta kategorija se lahko izvaja z brezpilotnimi zrakoplovi do 25 kg. Večina pilotov na daljavo bo morala opraviti spletni tečaj usposabljanja in spletni teoretični izpit. Celoten pregled je razviden:

Povezava do povzetka zahtev odprte kategorije za zrakoplove brez oznak v prehodnem obdobju in za zrakoplove z C oznakami

V okviru ODPRTE kategorije se morajo registrirati operatorji sistemov brezpilotnih zrakoplovov, če upravljajo katerega koli od naslednjih brezpilotnih zrakoplovov:

  • zrakoplov z največjo vzletno maso 250 g ali več,
  • zrakoplov, opremljen s kamero, ki lahko zajame osebne podatke, razen če je v skladu z Direktivo 2009/48/ES (igrača).

2. POSEBNA kategorija se lahko izvaja na podlagi deklaracije ali certifikacije, odvisno od stopnje tveganja operacije. Pravila za izvedbo ocene operativnega tveganja so določena v členu 11. V to kategorijo spadajo operacije, ki presegajo zahteve za ODPRTO kategorijo in se izvajajo v okviru tako imenovanih standardnih scenarijev, ki so objavljeni kot Dodatek 1 k Prilogi Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/947[1].

Če operater izvaja operacije na podlagi standardnih scenarijev, bo agenciji lahko predložil izjavo, v nasprotnem primeru pa bo moral zaprositi za operativno dovoljenje.

V okviru POSEBNE kategorije se registrirajo operaterji z brezpilotni zrakoplovi s katero koli maso.

3. CERTIFICIRANA kategorija: v tej kategoriji se bodo izvajale operacije z brezpilotnimi zrakoplovi, ki je certificiran po ustreznem postopku (za kar bo pristojna Agencija Evropske unije za varnost v letalstvu - EASA) in če se bodo izvajale operacije nad skupinami ljudi, če se bo z njimi prevažalo ljudi ali če se bo z njimi prevažal nevaren tovor. V tej kategoriji se seveda zahteva certifikacijski postopek v smislu spričevala letalskega prevoznika, piloti na daljavo morajo imeti licence, biti zdravstveno sposobni itd.

V okviru CERTIFICIRANE kategorije: lastnik brezpilotnega zrakoplova, katerega zasnovo je treba certificirati, registrira brezpilotni zrakoplov.

ZA MODELARSKE KLUBE se predvideva posebne (olajšane) zahteve če imajo ti klubi v državah članicah status ustrezno urejen.

Seznam dejavnosti