Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Čezmejno opravljanje dejavnosti - odvetništvo

Za opravljanje odvetniške dejavnosti v Republiki Sloveniji mora imeti odvetnik ustrezne prostore in opremo, sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo, državljanstvo in pravico do opravljanja poklica v matični državi.

Pravica do opravljanja poklica v matični državi:

 • Posameznik mora predložiti dokazilo, da ima pravico opravljati odvetniški poklic v državi članici EU.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Odvetništvo

 • Odvetnik oz. prosilec za vpis v imenik odvetnikov mora imeti ustrezen poslovni prostor, ki obsega najmanj:

  • sobo za odvetnika,
  • sobo za tajnico, ki je lahko hkrati tudi čakalnica,
  • telefonski priključek,
  • sanitarije s tekočo vodo, vsaj v souporabi.

  V skupnih poslovnih prostorih, kjer opravlja odvetniški poklic več odvetnikov, mora imeti vsak odvetnik svojo sobo. 


  Poslovni prostori morajo imeti primerno opremo, ki je nujno potrebna za opravljanje odvetniškega poklica, zlasti:

  • pisalni mizi za odvetnika in tajnico,
  • omaro za spise,
  • omaro za arhiviranje spisov,
  • zadostno število sedežev za odvetnika, zaposlene in stranke (skupno najmanj 5).

  Odvetniški kandidati morajo imeti pri vpisu v imenik odvetnikov elektronsko pošto.

  Pravne podlage

 • Odvetniška zbornica Slovenije zavaruje odvetnika pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati stranki v zvezi z opravljanjem njegovega poklica. Z zavarovanjem je krita škoda zaradi hude malomarnosti, napake ali opustitev poklicne dolžnosti odvetnika in pri njem zaposlenih v višini 250.000 EUR za posamezen primer oziroma 500.000 EUR na letni ravni. Zavarovalna premija se plačuje iz odvetnikovega zavarovalnega prispevka. 

  Pristojni organ

  Odvetniška zbornica Slovenije

  Slovenska cesta 58
  1000 Ljubljana

 • Posameznik mora biti državljan Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije (EU)

  Dokazila

  Posameznik predloži fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo ali potrdilo o državljanstvu, izdano po predpisih matične države.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021