Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dodelitev tričrkovne kode proizvajalca plovil za rekreacijo

Plovilo za rekreacijo je vodno plovilo katerekoli vrste za šport in prosti čas, z dolžino trupa od 2,5 m do 24 m, ne glede na vrsto pogona.

Proizvajalci plovil za rekreacijo morajo skladno z 2.1 točko A poglavja Priloge 1 Pravilnika o plovilih za rekreacijo, ki določa splošne zahteve glede identifikacije plovila, s strani ministrstva pridobiti edinstveno tričrkovno kodo proizvajalca plovil za rekreacijo.

V ta namen pošlje proizvajalec plovila pred dajanjem na trg ali začetkom uporabe plovila za rekreacijo na Ministrstvo za gospodarstvi razvoj in tehnologijo izpolnjeno vlogo za dodelitev tričrkovne kode proizvajalca plovil za rekreacijo, v kateri izbere želeno tričrkovno kodo. Ministrstvo izda sklep o dodelitvi tričrkovne kode proizvajalca. Koda se izdaja za neomejen čas in jo je potrebno uporabljati v skladu z določili standarda SIST EN ISO 10087 - Mala plovila – Identifikacija plovila – Kodirni sistem. V primeru prenehanja izvajanja dejavnosti je vložnik dolžan Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo o tem pisno obvestiti.

Na spletni strani https://www.gov.si/teme/plovila-za-rekreacijo/ je objavljen seznam že dodeljenih tričrkovnih kod proizvajalcev plovil za rekreacijo.

Termin obnove

Koda proizvajalca se izdaja za neomejen čas in jo je potrebno uporabljati v skladu z določili standarda SIST EN ISO 10087 - Mala plovila – Identifikacija plovila – Kodirni sistem.

V primeru prenehanja izvajanja dejavnosti je vložnik dolžan ministrstvo, pristojno za gospodarstvo o tem pisno obvestiti.