Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za izvajanje programa varne vožnje

Dovoljenje za izvajanje programa varne vožnje pridobijo posamezniki, ki se udeležijo usposabljanj po predpisanem programu, opravijo izpit in izpolnjujejo druge predpisane pogoje. 

Dovoljenje izda Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: AVP). 

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Trener varne vožnje

 • Dovoljenje lahko pridobi oseba, ki je dopolnila starost najmanj 24 let. 

  Dokazila

  • Osebni dokument

 • Dovoljenje lahko pridobi oseba, ki : 

  • ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu 1. stopnje.

  ali

  • je pred 1. aprilom 2011 najmanj 10 let neprekinjeno izvajala treninge vadbe varne vožnje in je starejša od 50 let

  ali

  • je dovoljenje za izvajanje programa pridobila pred 1. aprilom 2011.
 • Posameznik mora imeti veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije najmanj pet let ali veljavno vozniško dovoljenje ustrezne kategorije najmanj dve leti, če že ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje druge kategorije najmanj tri leta.

  Dokazila

  • Vozniško dovoljenje

 • Posameznik ne sme biti kaznovan, in sicer:

  • v evidenci kazenskih točk ne sme imeti vpisanih več kot pet kazenskih točk;
  • v zadnjih dveh letih ni sme imeti izrečenega varnostnega ukrepa odvzema vozniškega dovoljenja, prenehanja vozniškega dovoljenja oziroma uporabe vozniškega dovoljenja ali prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije.
 • Posameznik se mora usposobiti po predpisanem programu za izvajalca vadbe varne vožnje. Usposabljanje izvaja Agencija za varnost prometa.

  Po usposabljanju morajo kandidati opraviti izpit pri Agenciji za varnost prometa.

  Po uspešno opravljenem izpitu mora javna agencija v 15 dneh od dneva, ko je kandidat uspešno opravil izpit, izdati potrdilo o opravljenem izpitu.

   

   

Termin obnove

Izvajalci programa vadbe varne vožnje se morajo vsako leto udeležiti rednega dodatnega izpopolnjevanja znanja, ki ga izvaja Agencija za varnost prometa. 

Seznam poklicev