Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov

Dovoljenje za nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov kategorij F3, ki jih lahko uporabljajo le strokovno usposobljene osebe, in kategorij F4, T2 in P2, na območju Republike Slovenije pristojna upravna enota izda pravni osebi ali podjetniku, ki ima dovoljenje za promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki.

Dovoljenje za nakup in prenos se lahko izda za enkratni ali večkratni nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov z veljavnostjo do dvanajst mesecev od dneva izdaje.

Če imetnik dovoljenja tega ne izkoristi, ga mora v osmih dneh po prenehanju veljavnosti vrniti pristojni upravni enoti.

Prevoznik mora zagotoviti, da ima voznik dovoljenje za nakup in prenos ves čas prevoza poleg eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov. Voznik mora dovoljenje na policistovo zahtevo pokazati.

Preklic dovoljenja

Dovoljenje za nakup in prenos lahko pristojna upravna enota prekliče, če to zahtevajo razlogi javne varnosti.