Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti DDD

Dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo (v nadaljevanju: DDD) lahko opravljajo pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: izvajalec dejavnosti DDD), ki izkažejo, da imajo sedež v Republiki Sloveniji ali v kateri od držav članic Evropske unije, pri čemer pa morajo imeti slednje v Republiki Sloveniji podružnico oziroma fizično ali pravno osebo, pooblaščeno za delovanje v njihovem imenu in za njihov račun in, ki izpolnjujejo pogoje, določene s Pravilnikom o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, na podlagi dovoljenja, ki ga izda minister za zdravje.

Za opravljanje dejavnosti DDD morajo upoštevati tudi določbe iz Zakona o kemikalijah.

Za pridobitev dovoljenja je treba izpolnjevati strokovne pogoje (zaposlovati ustrezen kader z opravljenim izobraževanjem), pogoje glede ustreznosti prostorov in sredstev za izvajanje DDD (oprema in pripomočki; osebna zaščitna sredstva; sredstva za zaščito prostorov in okolja) in  voditi evidence o nabavi in uporabi biocidov in pesticidov za nadaljnjo poročanje.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija po Zakonu o nalezljivih boleznih

Register dovoljenj

Register ni javen