Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti DDD

DDD lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene s tem pravilnikom, na podlagi dovoljenja, ki ga izda minister za zdravstvo.

Za pridobitev dovoljenja je treba izpolnjevati pogoje glede ustreznosti prostorov in opreme, voditi evidence in zaposlovati ustrezen strokovni kader.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija po Zakonu o nalezljivih boleznih

Register dovoljenj

Register ni javen

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021