Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja v državi članici EU

Zavarovalni zastopnik, ki namerava opravljati dejavnost zavarovalnega zastopanja v Republiki Sloveniji, mora o tem obvestiti nadzorni organ države svojega sedeža. Ta mora o tem v roku enega meseca obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor.

Zavarovalni zastopnik lahko prične opravljati dejavnost zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja v Republiki Sloveniji v enem mesecu po tem, ko je bil s strani nadzornega organa države svojega sedeža obveščen o obvestilu, s katerim je ta obvestil Agencijo za zavarovalni nadzor o nameri zavarovalnega zastopnika, da bo opravljal dejavnost.

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020