Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za opravljanje pilotaže ladij

Za kandidata, ki v tujini pridobi listino, s katero izkazuje usposobljenost za opravljanje pilotaže, priznavanje poklicne kvalifikacije ni predvideno. Kandidat mora za izvajanje pilotaže na določenem območju opraviti strokovni izpit za pilota ladij in s tem pridobiti pilotsko izkaznico na podlagi katere Uprava Republike Slovenije za pomorstvo pilota vpiše v register pilotov

Zadnja sprememba:
23. 3. 2021