Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za opravljanje prometa na drobno s FFS

S pridobitvijo dovoljenja lahko distributer opravlja dejavnost prometa na drobno s fitofarmacevtskimi sredstvi. Dovoljenje velja za območje Republike Slovenije.

Distributer pošlje vlogo za pridobitev dovoljenja za opravljanje prometa s FFS na drobno pristojnemu organu v pisni obliki.

Če pristojni organ ugotovi, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji, izda dovoljenje za promet na drobno s FFS in po uradni dolžnosti vpiše imetnika dovoljenja v register distributerjev.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Promet s fitofarmacevtskimi sredstvi na drobno

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021