Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti pri čezmejnem/občasnem opravljanju dejavnosti

Tuji zavezanci, ki imajo sedež registriran v eni od držav članic EU in želijo v Sloveniji opravljati strateško dejavnost, morajo prav tako kot domači subjekti pred začetkom opravljanja dejavnosti pridobiti dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti pri pristojnem organu.

Za priglasitev dejavnosti oziroma izdajo dovoljenja morate izpolnjevati pogoje glede izvedbe ustreznih organizacijskih in varnostnih ukrepov, imeti ustrezno tehnologijo, svetovalca za strateško blago in izpolnjevati pogoje glede nekaznovanosti.

Za zavezance iz tuje države članice EU, ki pristojnemu organu predložijo dovoljenje oziroma drugo enakovredno dokazilo pristojnega organa te države članice za opravljanje strateške dejavnosti, se smatra da dovoljenje ustreza dovoljenju, ki ga izdaja slovenski pristojni organ.

 

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Strateške dejavnosti