Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti

Zavezanci morajo pred začetkom opravljanja strateške dejavnosti to priglasiti pri pristojnem organu oziroma pridobiti dovoljenje za opravljanje strateške dejavnosti.

Dovoljenje morajo pridobiti zavezanci, ki se ukvarjajo s strateškim blagom iz skupine 1 ali skupine 2 Uredbe

Za priglasitev dejavnosti oziroma izdajo dovoljenja morate izpolnjevati pogoje glede izvedbe ustreznih organizacijskih in varnostnih ukrepov, imeti ustrezno tehnologijo, svetovalca za strateško blago in izpolnjevati pogoje glede nekaznovanosti.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Strateške dejavnosti

Termin obnove

Za podaljšanje dovoljenja mora zavezanec vsaj 90 dni pred iztekom njegove veljavnosti vložiti prošnjo za podaljšanje.

Termin obnove: 5 let

Seznam dejavnosti

Zadnja sprememba:
26. 7. 2022