Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za ureditev naravne vrednote za ogledovanje in obiskovanje

Za ureditev ogledovanja in obiskovanja naravne vrednote je treba vložiti vlogo za pridobitev dovoljenja. Predlagatelj mora vlogi priložiti tudi dokazilo o lastništvu zemljišč.

V dovoljenju se določijo pogoji, pod katerimi sta ogledovanje in obiskovanje naravne vrednote dovoljeni, in način ureditve ogledovanja in obiskovanja naravne vrednote.