Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Imenovanje izvajalca univerzalne storitve

Izvajalca univerzalne storitve imenuje Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS)

AKOS, kot pristojni organ, imenuje izvajalca univerzalne storitve z odločbo na podlagi analize stanja ali z odločbo na podlagi javnega razpisa.

  • Analiza stanja

Z odločbo na podlagi analize stanja pristojni organ imenuje izvajalca univerzalne storitve, kadar presodi, da le en izvajalec poštnih storitev lahko zagotovi zahtevano kakovost izvajanja univerzalne storitve.

  • Javni razpis

Pristojni organ začne postopek za izdajo odločbe za imenovanje izvajalca univerzalne storitve na podlagi javnega razpisa, kadar presodi, da vsaj dva izvajalca poštnih storitev lahko zagotovita zahtevano kakovost izvajanja univerzalne storitve. Javni razpis za izbiro izvajalca univerzalne storitve mora biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani pristojnega organa.

Po prejetju odločbe o imenovanju se izvajalec univerzalne storitve vpiše v register poštnih storitev.

Do leta 2018 je izvajalec univerzalne poštne storitve za vse storitve iz nabora univerzalne poštne storitve, ki se izvajajo v notranjem in čezmejnem poštnem prometu, na celotnem ozemlju Republike Slovenije Pošta Slovenije d.o.o., ki ji je agencija izdala odločbo na podlagi analize stanja.

Termin obnove

Odločba je izdana za obdobje petih let. Po tem obdobju se ponovno opravi analiza stanja, na podlagi katere se izda ponovno odločba za pet let.