Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Imenovanje v naziv predavatelja

Naziv predavatelj podeli predavateljski zbor ustrezne šole. Z imenovanjem mora soglašati komisija za akreditacijo. V postopku imenovanja komisija za akreditacijo ugotavlja izpolnjevanje predpisanih pogojev kandidata in o tem izda sklep.

Predavatelji so imenovani za dobo petih let in so lahko ponovno imenovani. Postopek za prvo imenovanje v naziv predavatelj se opravi na podlagi javnega razpisa, ki ga objavijo šole najmanj enkrat v petih letih.

Z merili za prvo imenovanje v naziv predavatelja se določijo pedagoški in strokovni dosežki, ki jih kandidat dokaže:

  • z ustreznimi delovnimi izkušnjami pri izobraževalnem delu, pri pripravi izobraževalnih in študijskih programov, pisanju učbenikov, recenziranju učbenikov, z mentorskim delom za dijake, vajence ali študente, z organiziranjem izobraževalne dejavnosti za podjetja, s strokovnim ali raziskovalnim delom na področju vzgoje in izobraževanja;
  • z delovnimi izkušnjami na ustreznem strokovnem področju, podiplomskim izobraževanjem, objavljenimi strokovnimi članki, patenti ali pri vodenju oziroma sodelovanju v zahtevnih projektih ali z ustreznimi kvalifikacijami, ki jih dokazuje z javno veljavnimi listinami.

Termin obnove

Termin obnove: Pet let

Seznam poklicev

Register dovoljenj

Register ni javen