Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Imenovanje za preskušanje in označevanje plemenitih kovin

Postopek imenovanja se začne, ko pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik vloži zahtevo za imenovanje na Uradu RS za meroslovje (v nadaljevanju: urad).

Direktor urada imenuje tričlansko strokovno komisijo za ocenjevanje (v nadaljevanju: komisija). Komisija poda direktorju urada predlog mnenja o izpolnjevanju zahtev za imenovanje na podlagi proučitve predložene dokumentacije in ocenjevalnega obiska pri vložniku zahteve.

Na podlagi mnenja komisije določi direktor urada predlog imenovanja in ga posreduje pristojnemu ministru, ki izda odločbo o imenovanju.

V odločbi o imenovanju se podrobneje določijo obveznosti imenovane pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

Vložniku zahteve, ki svojo usposobljenost izkaže z akreditacijsko listino, se izda odločba najdlje do konca veljavnosti akreditacijske listine. Odločba o imenovanju se lahko podaljša le v primeru, ko vložnik zahteve predloži veljavna dokazila.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Ugotavljanje skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin

Zadnja sprememba:
13. 1. 2022