Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izbor izvajalcev usposabljanja

Izvajalce usposabljanja izbere Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi javnega poziva k sodelovanju pri izvajanju usposabljanja serviserjev za dobo 10 let.

Kandidat vloži vlogo na javni poziv, ki ji predloži še osnutek programa usposabljanja.

Razmerje med pristojnim organom in izvajalcem usposabljanja se uredi v pogodbi.

Izvajalec usposabljanja je vpisan tudi v evidenco izvajalcev usposabljanja serviserjev, ki jo vodi pristojni organ.

Izvajalec usposabljanja mora razpolagati z ustreznimi prostori in opremo ter imeti ustrezne reference in kader.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Strokovno usposabljanje serviserjev za ravnanje z opremo, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi

Register dovoljenj