Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Javno pooblastilo za določeno strokovno nalogo ocenjevanja aktivnih snovi oziroma FFS

Pristojni organ dodeli javno pooblastilo za določeno strokovno nalogo ocenjevanja aktivnih snovi oziroma FFS v postopku javnega razpisa. Izvajalec strokovnih nalog je lahko fizična oseba z ustrezno kvalifikacijo ali pravna oseba, ki mora imeti zaposlenega ocenejvalca aktivnih snovi in FFS.

Izbor izvajalca se izvaja na podlagi naslednjih meril:

 • delovna doba ocenjevalca,
 • strokovni dosežki ocenjevalca,
 • dodatno strokovno izpopolnjevanje ocenjevalca,
 • sodelovanje v mednarodnih organizacijah z delovnega področja aktivnih snovi in FFS.

Merila se podrobneje določijo v javnem razpisu.

Pristojni organ pooblasti izbranega izvajalca odločbo v upravnem postopku za obdobje petih let. Medsebojne pravice in obveznosti Uprava in izvajalec uredita s pogodbo.

Pri ocenjevanju aktivnih snovi in FFS Uprava sodeluje z naslednjimi pooblaščenimi znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami:

 • Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,
 • Kmetijskim inštitutom Slovenije,
 • Nacionalnim inštitutom RS za javno zdravje.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Ocenjevanje aktivnih snovi in fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

 • Ocenjevalec aktivnih snovi in FFS izvaja strokovne naloge ocenjevanja aktivnih snovi in FFS po pooblastilu Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

  Ocenjevalec aktivnih snovi in FFS je lahko oseba, ki ima pridobljeno najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje, ali tej ravni ustrezno izobrazbo s predpisanih področij. 

  Podrobneje