Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Koncesija za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe

Za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe mora veterinarska organizacija poleg odločbe Veterinarske zbornice (verifikacije) pridobiti še koncesijo Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).. Za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali, ki se financirajo iz proračuna Repubilke Slovenije, veterinarske organizacije s koncesijo izvajajo na dodeljenih območjih, druge dejavnosti javne veterinarske službe pa lahko izvajajo na celotnem območju Republike Slovenije.

UVHVVR dodeli koncesije za opravljanje določene dejavnosti, ki je del javne veterinarske službe, za obdobje 10 let, na podlagi javnih razpisov, ki se objavijo v Uradnem listu RS.

UVHVVR odloči o izbiri nosilca koncesije (koncesionarja) z odločbo v upravnem postopku, na podlagi odločbe pa sklene s koncesionarjem pogodbo v pisni obliki, v kateri določi:

 • dejavnosti javne veterinarske službe, ki jo opravlja koncesionar;
 • veterinarje, ki bodo opravljali posamezne dejavnosti iz pogodbe;
 • območje, na katerem mora koncesionar opravljati dejavnost javne veterinarske službe;
 • način in pogoje za opravljanje določene dejavnosti;
 • pravice, obveznosti in odgovornosti koncesionarja in veterinarjev;
 • delovni čas in poslovni čas oziroma način zagotavljanja neprekinjenega zdravniškega varstva živali;
 • obdobje trajanja koncesije;
 • vir financiranja opravljanja javne službe;
 • nadzor nad opravljanjem javne službe;
 • pogoje prenehanja koncesije koncesionarju oziroma veterinarju;
 • rok za odpoved koncesije.

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzroči pri njem zaposleni delavec uporabnikom ali drugim osebam.

Koncesija preneha :

 • z odvzemom,
 • s potekom pogodbe.

Koncesija v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali, ki se financira iz proračunskih sredstev, ne spada v okvir DSNT.