Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Licenca za izvajanje dimnikarskih storitev in dimnikarska izkaznica

Vlogi za pridobitev licence za izvajanje dimnikarskih storitev se priloži vloga za izdajo dimnikarske izkaznice.

Dimnikar plača takso in stroške izdelave ter izdaje dimnikarske izkaznice, ki se izda za dobo desetih let.

Minister podrobneje predpiše vsebino vlog za pridobitev licence, izkaznice in obliko, vsebino ter ceno dimnikarske izkaznice.

Seznam poklicev