Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Licenca za preglede klimatskih sistemov

Za pridobitev licence za neodvisnega strokovnjaka za preglede klimatskih sistemov mora posameznik imeti ustrezno izobrazbo, ustrezne delovne izkušnje in ustrezno usposobljenost.

Kandidat je dolžan vložiti vlogo za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za izvajanje rednih pregledov klimatskih sistemov na pristojno ministrstvo.

Hkrati z licenco se neodvisnemu strokovnjaku izda izkaznica neodvisnega strokovnjaka za redne preglede klimatskih sistemov.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Strokovnjak za preglede klimatskih sistemov

 • Posameznik mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo po študijskem programu 1. stopnje s študijskih področij, ki spadajo:

  • v ožje področje Tehnika (razen v podrobno področje Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo ali
  • v Motorna vozila, ladje in letala.

  Dokazila

  Fotokopija potrdila o pridobljeni ustrezni izobrazbi

  Pravne podlage

 • Posameznik mora imeti najmanj dve leti leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve izobrazbe s strokovnega področja klimatskih sistemov.

  Dokazila

  Fotokopija delovne knjižice oziroma pogodbe o zaposlitvi ali druga ustrezna pravna listina, iz katere je razvidno, da ima vlagatelj ustrezne delovne izkušnje na svojem strokovnem področju

  Pravne podlage

 • Posameznik mora v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence uspešno opraviti usposabljanje za neodvisne strokovnjake za pregled klimatskih sistemov.

  Preizkus znanja obsega preverjanje strokovnih znanj z različnih interdisciplinarnih področij. Preizkus znanja je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. Pisni del preizkusa obsega vprašanja z vseh področij programa usposabljanja in traja največ dve šolski uri. Na ustnem delu vsak udeleženec usposabljanja izvede najmanj tri preglede klimatskih sistemov. Pregledani sistemi se razlikujejo po velikosti in kompleksnosti. Ocenjeni čas posameznega pregleda je od dve do štiri ure.

  Uspeh kandidata pri pisnem preizkusu znanja oceni izpitna komisija z oceno "uspešno" ali "neuspešno". Šteje se, da je pisni del izpita opravljen uspešno, če je kandidat na pisnem delu zbral najmanj 75% možnih točk.

  Kandidat, ki je uspešno opravil pisni del preizkusa znanja, ima pravico pristopiti k opravljanju ustnega dela preizkusa.

  Uspeh na ustnem delu se prav tako ocenjuje z "uspešno" ali "neuspešno". Kandidat, ki je uspešno opravil pisni in ustni del preizkusa znanja, je preizkus znanja opravil. Če je kandidat ustni del preizkusa znanja opravil neuspešno, mora ponavljati preizkus znanja v celoti.

  Kandidat lahko ponavlja preizkus znanja največ dvakrat. Če po dvakratnem ponavljanju preizkusa znanja ne opravi, lahko pristopi k ponovnem opravljanju preizkusa znanja po preteku enega leta in ponovnem usposabljanju.

  Dokazila

  Potrdilo o preizkusu znanja  za pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka za preglede klimatskih sistemov

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

  Aškerčeva 6
  1000 Ljubljana

Termin obnove

Termin obnove: Pet let