Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Licenca za preglede ogrevalnih sistemov

Za pridobitev licence za preglede ogrevalnih sistemov mora posameznik imeti ustrezno izobrazbo, ustrezne delovne izkušnje in ustrezno usposobljenost.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Strokovnjak za preglede ogrevalnih sistemov

 • Posameznik mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo po študijskem programu 1. stopnje s študijskih področij, ki spadajo v ožje področje Tehnika (razen v podrobno področje Kemijska tehnologije in procesno inženirstvo ali v Motorna vozila, ladje in letala).

  Dokazila

  Fotokopija potrdila o pridobljeni ustrezni izobrazbi

  Pravne podlage

 • Posameznik mora imeti najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve izobrazbe z ustreznega strokovnega področja ogrevalnih sistemov.

  Dokazila

  Fotokopija delovne knjižice oziroma pogodbe o zaposlitvi ali druga ustrezna listina, iz katere je razvidno, da ima vlagatelj ustrezno obdobje delovnih izkušenj na svojem strokovnem področju.

  Pravne podlage

 • Posameznik mora v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence uspešno opraviti usposabljanje za neodvisne strokovnjake za pregled ogrevalnih sistemov.

  Pravne podlage